+

HİZMETLERİMİZ

Çevre İzin - Lisans Danışmanlığı

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için alınması gereken izin ve lisansları belirlemektedir.

Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.
a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)
b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

Bu yönetmelik ve Çevre Mevzuatı kapsamında Firmamız Çevre İzin-Lisans Danışmanlık Hizmetlerini yürütmektedir.
* Tesise ait emisyon uygunluk yazısının alınması,
* Geçici Faaliyet Belgesi için başvuru yapılması ve belgenin alınması,
* Tesisin Çevre İzni ve Çevre Lisansı için başvuru yapılması ve belgenin alınması,
* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerekli yazışmaların/görüşmelerin yapılması hizmetleri bu kapsamda verilmektedir.

Çevre İzinleri İçerisinde;
* Emisyon İzni
* Gürültü Kontrolü İzni
* Atık Su Deşarjı İzni
* Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre Lisansları İçerisinde;
* Geri Kazanım Lisansı
* Bertaraf Lisansı
* Ara Depolama Lisansı
* Ön İşlem Lisansı
bulunmaktadır


Akkaya Çevre Danışmanlığı Web Sitemize Hoşgeldiniz

Firmamız, Çevre, Atık, Enerji, Biyogaz analizi vb. birçok alanda danışmanlık hizmeti vermektedir.