+

HİZMETLERİMİZ

Çevre ve Atık Yönetimi Danışmanlığı

* Atık tanımlamalarının ve belirlemelerinin yapılması
* Atık yönetimi ile ilgili yönetmeliklerin uygulanmasının sağlanması
* Atık bertaraflarının sağlanması
* Piyasaya Süren Ambalaj Beyan Sistemi Girişleri
* Ambalaj Atıkları Yönetim Planı
* Atık Yağ Beyanları
* Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Girişleri
* Endüstriyel Atık (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Yönetim Planı
* Atık Sahası Tasarımı
* Geçici Atık Depolama İzni Alınması
* Kimyasallar veri giriş sistemine giriş yapılması
* BEKRA (tehlikeli madde/kimyasal depolaması) bildirimlerinin yapılması


Akkaya Çevre Danışmanlığı Web Sitemize Hoşgeldiniz

Firmamız, Çevre, Atık, Enerji, Biyogaz analizi vb. birçok alanda danışmanlık hizmeti vermektedir.