+

HİZMETLERİMİZ

GSM RUHSAT DANIŞMALIĞI

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (10/8/2005 Tarih No: 25902) kapsamında yetkili idareler tarafından işyerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izindir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Belediye sınırları içerisinde Belediyeler tarafından, belediye sınırları dışında ise İl Özel İdareler tarafından verilir.
Organize Sanayi Bölgelerinde 12/04/2000 Tarih 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklik ile GSM Ruhsatlarını Bölge Müdürlüğü verecektir.

Gayri Sıhhi Müessese Nedir?
Gayrisıhhî Müessese (Sıhhi Olmayan İşletme)  faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.
1.Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir.
2.Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir
3.Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir

Gayrisıhhi Müesseseler şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;
1.Enerji Sanayi.
2.Metalurji Ve Makine Sanayi.
3.Maden Sanayi.
4.Kimya Sanayi.
5.Gıda Maddeleri, İçkiler, Yemler Ve Tarımsal Ürünler Sanayi.
6.Petrokimya Sanayi.
7.Atık Maddelerin Değerlendirilmesi Ve Bertaraf Edilmesi İle İlgili Sanayi.
8.Tekstil Sanayi.
9.Diğerleri

Gayri Sıhhi Müesseseler; Sağlık koruma bandı tayini, yer seçimi ve tesis kurma izni aşamalarından geçerek  ruhsatı almak zorundadırlar.


Akkaya Çevre Danışmanlığı Web Sitemize Hoşgeldiniz

Firmamız, Çevre, Atık, Enerji, Biyogaz analizi vb. birçok alanda danışmanlık hizmeti vermektedir.